PRODUCTION FACILITIES ADDRESS:

Ukrtechnofoods, Ukraine, Kiev region, Kiev-Svyatoshinsky district, Mikhailovsky Rubezhovka, Urochishche Potoki, 2