PRODUCTION FACILITIES ADDRESS:

Ukrtechnofoods, Ukraine, Kiev region, Kiev-Svyatoshinsky district, Mikhailovsky Rubezhovka, Urochishche Potoki, 2

Ukrtechnofoods, Ukraine,Kiev region,
Kiev-Svyatoshinsky district, Mikhailovsky Rubezhovka,
Urochishche Potoki, 2